Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Алгоритми за сортиране и търсене

Алго академия - октомври 2013 г.

Първата среща на Алго академията на Телерик за сезон 2013/2014 ще се проведе на 24 и 25 октомври 2013 г. от 9:00 ч. в зала Ultimate в Академията на Телерик. Първият ден от обучението ще започне с лекция на тема „Алгоритми за сортиране и търсене“, а след обяд ще се проведе тренировъчно състезание върху задачи по информатика и от преподавания материал.

Лекцията ще класифицира и опише най-важните алгоритми за сортиране и търсене. Ще се запознаете както с по-прости алгоритми като selection sort и bubble sort, така и с по-ефективни сортиращи алгоритми като heapsort, quicksort, merge-sort. По време на двудневното обучение ще разгледате non-comparison sorting алгоритми от типа на pigeonhole и bucket sort, теорията зад тях и техните имплементации, ефективни алгоритми за търсене в сортиране структури от данни с алгоритми като binary search и interpolation search.

След като вече знаете как гореописаните алгоритми работят и как се имплементират, ще разгледате готови техни имплементации в библиотеката STL за C++ и възможностите за настройването им за целите на конкретни задачи.

Всички примери в обучението ще бъдат на езика C++, но самите лекции ще бъдат достатъчно абстрактни, за да не бъдат обвързани с конкретен език за програмиране. Те ще са полезни дори и за участници, познаващи езици, различни от C++.


Програма

24.10.2013 г. (четвъртък)

  • 09:00-12:00 Лекция

  • 12:00-13:00 Обедна почивка

  • 13:00-19:00 Тренировъчно състезание

25.10.2013 г. (петък)

  • 10:00-16:00 Дискусия на задачите от тренировъчното състезание и решенията им

Тренировката се провежда изцяло посредством онлайн състезателната платформа BG Coder.


Алгоритми за сортиране и търсене - видео уроци и учебни материали

 

Ключови думи: алгоритми, сортиране и търсене алгоритми, selection sort, bubble sort, heapsort, quicksort, НОИ, уроци НОИ, Алго академия, Академия на Телерик