Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „SPA приложения с Angular“

SPA Applications with Angular Course

На 14 август в Телерик Академия стартира безплатен курс по Angular - една от най-популярните технологии за създаване на front-end уеб приложения по лесен и бърз начин. Angular ви дава възможност да използвате TypeScript - съвременен програмен език с отворен код, създаден от Microsoft.

В началото на обучението ще придобиете базови умения за програмиране в TypeScript и ще се запознаете с различни типове данни, условни оператори, класове, интерфейси, декоратори и други. След това ще навлезете в Angular и ще разберете как да направите кода си преизполозваем (reusable), как да създавате и използвате компоненти и да визуализирате данни автоматично чрез data-binding. Също така ще се научите да създавате и използвате модули, както и  да навигирате потребителя към различни компоненти чрез Angular Router.


Кога и как можете да се запишете?

Курсът е отворен за онлайн участие. Регистрацията за курса приключи.

Разгледайте учебните материали


Можете да се регистрирате свободно за онлайн участие в курса и да се обучавате дистанционно, като гледате видео уроците от курса и подготвяте и предавате задачите за домашно. Онлайн участниците, които предадат всички домашни в срок, могат да се явят на присъствен изпит, за да завършат успешно курса.


Изисквания за участие в курса „SPA приложения с JavaScript“

 • Успешно преминат курс „HTML основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „CSS стилизиране“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „JavaScript основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал) 
 • Успешно преминат курс „JavaScript ООП“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „JavaScript UI&DOM“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „JavaScript приложения“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Английски език (поне на начално ниво)
 • Компютърна и ИТ грамотност (на отлично ниво)
 • Логическо мислене (добри математико-логически заложби)
 • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Оценяване

Обучението завършва с групов проект. Участниците, разделени в екипи по 3 или 4 човека, ще трябва да създадат SPA приложение с клиентска логика на TypeScript, използвайки Angular 2 и сървърна логика на технология по избор.

Оценяването от курса е комплексно и се състои от няколко компонента:

 • Редовно предаване на домашна работа
 • Оценка от групов проект

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група към курса по SPA приложения с Angular 2 е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново