Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „JavaScript UI & DOM“

JavaScript UI & DOM

Курсът „JavaScript UI & DOM“ е част от безплатното обучение в направление „Уеб дизайн и UI технологии“. Той надгражда уменията, придобити в „HTML основи“, „CSS стилизиране“ и „Основи на JavaScript“ . Усвояват се знания за изграждане на потребителски интерфейс и създаване на single-page приложения. Курсът завърша с практически изпит по JavaScript.

Кога и как можете да се запишете?


Присъствено обучение

За да посещавате курса присъствено, трябва да сте участник в програма Софтуерна Телерик Академия и да сте преминали успешно курсове „HTML основи“„CSS стилизиране“", „Основи на JavaScript“ и „ООП с JavaScipt“. Курсът стартира на 7 март 2017 г.


Онлайн обучение и ускорени направления

За да се включите в курсa онлайн, е необходимо да сте преминали успешно курс "ООП с JavaScript". Регистрацията за онлайн участие приключи.

 Гледайте видео

Изисквания за участие в курса „JavaScript UI & DOM“

  • Успешно преминат курс „HTML основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
  • Успешно преминат курс „CSS стилизиране“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
  • Успешно преминат курс „JavaScript основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
  • Английски език (поне на начално ниво)
  • Компютърна и ИТ грамотност (на отлично ниво)
  • Логическо мислене (добри математико-логически заложби)
  • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „JavaScript UI & DOM“?

„JavaScript UI & DOM“ е препоръчителен за всички, които имат желание сериозно да се занимават с разработка на уеб базирани приложения. Като участник в обучението ще се научите да създавате и  оптимизирате динамични потребителски интерфейси и анимации в уеб, да разработвате Single-page приложения (SPA) и да работите с HTML елементи. Ще работите с графичен интерфейс в уеб – Canvas и SVG и ще разгледате няколко JavaScript библиотеки, улесняващи работата с графики. 

Курсът завършва с практически изпит с JavaScript, на който участниците трябва да решат няколко задачи, използвайки JavaScript.

Оценяване

Оценяването в курса „JavaScript UI & DOM“ се осъществява чрез практически изпит, обхващащ целия изучаван материал. На изпита трябва да се разработят няколко задачи по JavaScript програмиране, в които се демонстрира практическо овладяване на изучавания учебен материал. 

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курсовете „JavaScript UI & DOM“ е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново