Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „ООП с JavaScript“

JavaScript OOP

На 25 януари 2017 г. в „Академията на Телерик“ стартира курс по обектно-ориентирано програмиране с JavaScript. По време на обучението ще получите задълбочени знания за функциите и тяхното значение и ще се научите как да използвате самоизвикващи се функции (IIFE - Immediately Invoked Function Expressions). Ще разгледате в детайли работата с класове и обекти и ще се запознаете с понятия като наследяване, конструктори и други особености на новите стандарти на EcmaScript6.

Кога и как можете да се запишете?


Присъствено обучение

Курсът стартира на 25 януари 2017 г. За да посещавате курса присъствено, трябва да сте участник в програмата „Софтуерна академия“ и да сте преминали преди това успешно курсовете: „HTML основи“, „CSS стилизиране“ и „Основи на JavaScript“.

Онлайн обучение и ускорени направления

И през осми сезон можете да се включите в „Софтуерната академия на Телерик“ онлайн в началото на втори модул – в нашите ускорени направления, без да сте участвали в първи модул. Така, ако преминете успешно курсовете до края на обучението, може да завършите „Софтуерната академия на Телерик“ със сертификат.  

Усвоете основите на ООП с JavaScript. Регитрацията за курса приключи. Видео записи от лекциите се качват в онлайн системата ни в рамките на два работни дни след провеждането им.


Гледайте видео


Изисквания за участие в курс „ООП с JavaScript“

  • Успешно преминат курс „HTML 5 основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
  • Успешно преминат курс „CSS стилизиране“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
  • Успешно преминат курс „JavaScript основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал) 
  • Английски език (поне на начално ниво)
  • Логическо мислене (добри математико-логически заложби)
  • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „ООП с JavaScript“?

Обучението е подходящо за всички, които искат да разширят уменията си по програмиране с JavaScript. По време на курса:

  • ще получите задълбочени знания за функциите
  • ще разберете как да използвате самоизвикващи се функции (IIFE - Immediately Invoked Function Expressions)
  • ще се запознаете със спецификите на основните стандарти на EcmaScript6
  • ще научите повече за работата с класове и обекти

Оценяване

Оценяването в курса „ООП с JavaScript“ се осъществява чрез практически изпит, обхващащ целия изучаван материал. 


Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курс „ООП с JavaScript“ е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново