Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „Основи на JavaScript“

JavaScript Fundamentals

Безплатният курс „Основи на JavaScript“ е част от направлението „Уеб дизайн и UI технологии“ в „Академията на Телерик“. По време на обучението ще усвоите основите на работа с езика JavaScript - променливи, оператори, цикли, масиви и функции. Курсът завършва с практически изпит по JavaScript.

Кога и как можете да се запишете?

Курсът стартира на 13 декември 2016 г. и може да се посещава присъствено като част от „Софтуерната академия на Телерик“ или онлайн - без приемни изпити и кандидатстване.


Присъствено обучение

За да посещавате курса присъствено, трябва да сте участник в програмата „Софтуерна академия на Телерик“ и да сте преминали успешно първите две нива на обученията по уеб дизайн и UI технологии - курс „HTML основи“ и курс „CSS стилизиране“.


Онлайн обучение


Усвоете основите на JavaScript. Регистрацията за курса приключи.

 Гледайте видео


Изисквания за участие в курса „Основи на JavaScript“

  • Успешно преминат курс „HTML основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
  • Успешно преминат курс „CSS стилизиране“ (или отлично владеене на изучавания в него материал) 
  • Английски език (поне на начално ниво)
  • Компютърна и ИТ грамотност (на отлично ниво)
  • Логическо мислене (добри математико-логически заложби)
  • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „Основи на JavaScript“?

„JavaScript основи“ е фундаментален за тези от вас, които искат да се занимават с уеб разработка. Изучават се основите на езика JavaScript и приложението им в реални уеб проекти. Курсът е само първата част от поредицата обучения по JavaScript и и завършването му не е достатъчно, за да се наречете JavaScript разработчик.

Оценяване

Оценяването в курса „JavaScript основи“ се осъществява посредством практически изпит, които обхваща целия изучаван материал. Оценяването е автоматизирано и резултатите са налични в реално време.

Ако искате да получите сертификат, е необходимо да преминете всички обучения от дадено направление. Прочетете повече за направленията в „Софтуерната академията на Телерик“.

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курсовете по Уеб дизайн и UI технологии е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново