Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Програма на курс „JavaScript приложения“

 Всяка лекция се провежда три пъти през седмицата.

лекция дата на провеждане
Въведение в курса
  • Преподавателски състав
  • Програма
  • Учебни ресурси
  • Изпити и оценяване

Promises и асинхронно програмиране

14 септември 2016 г.

HTTP и AJAX

Консумиране на Web Services

16 септември 2016 г.

Уъркшоп: HTTP и AJAX

17 септември 2016 г.

Module loaders

19 септември 2016 г.

Routing/Handlebars/Web Storages

21 септември 2016 г.

Уъркшоп: Създаване на просто SPA приложение

26 септември 2016 г.

Основи на компонентното тестване/Spies and Mocks

28 септември 2016 г.

Уъркшоп: Компонентно тестване

30 септември 2016 г.

Защита на отборни проекти

3 октомври 2016 г.
Изпит   4 октомври 2016 г.

Ключови думи: програма, курс, JavaScript, програмиране, учебна програма, програмиране на JavaScript, уеб програмиране, js, js програмиране, jQuery, библиотеки, JavaScript libraries, DOM,