Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс "JavaScript приложения"

JavaScript Applications 

Курсът "JavaScript приложения" ще разшири вашите знания по JavaScript, за да можете да създавате front-end приложения, използвайки back-end сървър (Node,js, Business clouds и други). Ще научите повече за добрите практики при писане на код с JavaScript, ще разберете как може да използвате външни данни за вашето приложение, ще се запознаете с JavaScript библиотеки и ще се научите как да създавате single-page приложения. Сред останалите теми, които курсът ще покрие, са облачни платформи, локално съхранение на данни, HTTP и АJAX. Обучението завършва с практически изпит за създаване на приложение с JavaScript.

Кога и как можете да се запишете?

Курсът стартира на 12 април 2017 г. и може да се посещава присъствено като част от Софтуерната Телерик Академия или онлайн. За да се включите в обучението онлайн, е необходимо да сте преминали успешно изпита към курс „JavaScript ООП“.

Усвоете разработката на JavaScript приложения. Регистрацията за курса приключи.

Гледайте видео


Изисквания за участие в курса "JavaScript приложения"

 • Успешно преминат курс "HTML основи" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс "CSS стилизиране" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс "JavaScript основи" (или отлично владеене на изучавания в него материал) 
 • Успешно преминат Курс "JavaScript ООП"" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат Курс "JavaScript UI и DOM"" (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Английски език (поне на начално ниво)
 • Компютърна и ИТ грамотност (на отлично ниво)
 • Логическо мислене (добри математико-логически заложби)
 • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса "JavaScript приложения"?

"JavaScript приложения" надгражда вашите познания, за да започнете лесно и бързо да разработвате приложения за уеб, базирани на JavaScript.

 • Ще добиете представа за най-популярните JavaScript библиотеки;
 • Ще се запознаете с добри практики при писане на код с JavaScript;
 • Ще използвате външни данни, намиращи се на отдалечен сървър;
 • Ще разработите цялостно уеб приложение с помощта на HTTP и AJAX.

Оценяване

Оценяването в курса "JavaScript приложения" се осъществява посредством практически изпит.Курсистите трябва да разработят задача-проект с помощта на JavaScript програмиране и jQuery. Задачите покриват изучвания от началото на курса учебен материал.

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курса по "JavaScript приложения" е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново