Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „Уеб приложения с Node.js“

Web Applications with Node.js

Курсът цели да ви запознае с разработката на End-to-end JS приложения върху платформата Node.js. По време на обучението ще разберете как да създадете базов сървър с Node.js, ще се научите да работите с нерелационни бази данни, MongoDB и Mongoose  (улеснен вариант на MongoDB в JavaScript) и ще се запознаете с Express - MVC решение за Node.js, улесняващо използването на платформата .


Кога и как можете да се запишете?

Курс „Уеб приложения с Node.js“ стартира на 20 юни 2017 г. Регистрацията за участие приключи.


Присъствено обучение

За да посещавате курса присъствено, трябва да сте участник в

програмата Софтуерна Телерик Академия и да сте преминали успешно курсовете „JavaScript UI&DOM“ и „JavaScript приложения“.

Онлайн обучение

За да се включите в курсa онлайн, е необходимо да сте преминали успешно курс „JavaScript приложения“

Регистрацията за участие приключи.


Разгледайте учебните материали


Изисквания за участие в курса „Уеб приложения с Node.js“

 • Успешно преминат курс „HTML основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „CSS стилизиране“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „JavaScript основи“ (или отлично владеене на изучавания в него материал) 
 • Успешно преминат курс „JavaScript ООП“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „JavaScript UI&DOM“ (или отлично владеене на изучавания в него материал)
 • Успешно преминат курс „JavaScript приложения“ 
 • Английски език (поне на начално ниво)
 • Компютърна и ИТ грамотност (на отлично ниво)
 • Логическо мислене (добри математико-логически заложби)
 • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Оценяване

Обучението завършва с групов проект. Участниците ще създадат уеб приложение, използвайки платформата Node.js

Оценяването от курса е комплексно и се състои от няколко компонента:

 • Редовно предаване на домашна работа
 • Практически изпит в края на курса
 • Участие в отборна работа

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група към курса по „Уеб приложения с Node.js“ е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново