Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Програма на курс "Бази данни за разработчици"

 

лекция дата на провеждане
Въведение в курса
Основи на XML
Обработка на XML в .NET

15 май 2017 г.

Обработка на JSON в .NET

17 май 2017 г.

Системи за управление на бази данни - основи
Въведение в MS SQL Server и MySQL
Моделиране на бази данни

19 май 2017 г.

Език SQL – основи
Език SQL – част 2
Уъркшоп - XML/JSON, SQL Server и MySQL

22 май 2017 г.

Език Transact-SQL
Достъп до данни с ADO.NET

26 май 2017 г.

Entity Framework
Модел Code First” в Entity Framework
Уъркшоп - SQL

29 май 2017 г.

Обработка на транзакции
Транзакции на базите данни в EF

31 май 2017 г.

Производителност в Entity Framework 
Производителност на релационните бази данни

2 юни 2017 г.

NoSQL
MongoDB и Redis/Casandra 
Уъркшоп - EF и транзакции

5 юни 2017 г.

Repository Pattern
Service Layer
Тестване на DB Layer
7 юни 2017 г.

Уъркшоп - Repository/Services 
9 юни 2017 г.

Ключови думи: учебна програма, курс бази данни, бази данни, MS SQL Server, MySQL, Transact-SQL, ADO.NET Entity Framework,