Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Учебна програма по "Споделяне на знания и работа в екип"

 1. Представяне на курса - учебна програма, преподаватели, избор на екип, оценяване
 2. Култура на свободното споделяне на знания и взаимопомощ
 3. Есе за софтуерни инженери - практическа работа за вътрешна мотивация
 4. Сорс контрол системи за екипна работа по софтуерни проекти (SVN, TFS, Git, GitHub)
 5. Стартиране на собствен блог и профил на разработчик
 6. Мисловни карти (mind mapping)
 7. Да се научим да учим. Техника BOST за ефективно учене (по Тони Бюзан)
 8. Представяне на проектите за екипна работа
 9. Практическа работа по проекти и екипи
 10. Публична защита на проектите

Продължителност на обучението

 • Лекции: 12 часа
 • Упражнения: 8 часа
 • Практическа работа по екипи: по 2-3 часа на седмица (средно)
 • Публична защита: 4 часа (по 5-10 минути на екип)