Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Споделяне на знания и работа в екип

Knowledge Sharing and Teamwork

Безплатният курс "Споделяне на знания и работа в екип" има за цел да възпитава култура на свободно споделяне на знания и взаимопомощ сред курсистите в Академията на Телерик и да им даде възможност да натрупат умения за работа в екип чрез участие в конкретни проекти от реалния свят в екипи от по няколко души.


Какво ще научите от курса за споделяне, взаимопомощ и работа в екип?

Свободното споделяне на знания е течение в съвременния свят, към което са се насочили лидерите в съвременното образование - водещи университети като MIT, Harvard и Berkeley и иновативни платформи като Khan Academy, Coursera, Udacity и edX. Софтуерната академия на Телерик споделя идеята за качествено свободно образование, достъпно за всеки, и имплементира собствена платформа и философия за безплатно образование, която комбинира присъствено и онлайн обучение с много практика. Основна мисия на Академията е да възпитава културата на свободно споделяне на знания и безвъзмездна взаимопомощ сред учащите в академията.


Кога и как можете да се запишете?

Курсът приключи. Използвайте учебните материали и видео лекциите, за да се запознаете с темата споделяне на знания.

Онлайн участие

Всички участници в курса се разпределят по проекти, като онлайн и присъствените курсисти работят в отделни екипи. Регистрирайте се за обучението, за да работите по интересни и вълнуващи проекти и да придобиете нови умения и знания!

Гледайте видео уроци


Върху какво ще работите в курса?


В рамките на курса "Споделяне на знания и работа в екип" екипите ще работят по различни проекти, чрез които ще натрупат реален опит за работа в екип,  като същевременно развиват технологични и личностни умения и са в полза на Академията и на обществото.

Част от екипите ще допринесат за развитието на българската версия на безплатната енциклопедия Wikipedia, като работят в екип по статии на теми като програмиране, разработка на софтуер, софтуерно инженерство и информационни технологии. Ще пишат, редактират и допълват вече съществуващи теми и ще създават нови по критериите и изискванията за качество, използвани от Wikipedia. Резултатът от техния принос и този вълнуващ проект като цяло ще бъде усетен от всички българи, интересуващи се от програмиране и информационни технологии, а съдържанието ще се ползва години наред. Работата по проекта ще бъде и ценна част от автобиографията на участниците и ще им помогне при търсенето на работа в ИТ индустрията.

Вторият проект, по който екипите ще работят, е събиране на материали за подготовка за приемните изпити в Софтуерната академия. Всеки екип ще се фокусира върху един от тестовете - съответно по информационните технологии, по IQ и английски език. Резултатът от този проект ще помогне на кандидатите за Академията да тестват знанията и уменията и да се подготвят за отлично представяне на входните изпити. 


Какво да очаквате от курса?

Като участници в курса (без значение дали сте в присъствена или онлайн форма на обучение) ще бъдете разпределени в екипи, работещи по някой от проектите. Всеки проект има ясно поставени цели, собственик (project owner) и измерители за постигнати резултати. Големината на екипите ще да бъде от 8 човека. Работата по проектите изисква приблизително 2-3 часа на седмица на участник (усреднено).  Изисквания за участие в курса

  • Сериозно отношение към учебния процес и отговорност към поетите ангажименти
  • Желание за екипна работа
  • Позитивно отношение и уважение спрямо останалите участници в екипа
  • Желание за работа по реални проекти в полза на Академията и обществото

Оценяване

  • Екипите презентират публично постигнатите резултати в края на проекта
  • Екипите работят заедно и получават обща оценка за целия екип
  • Оценяването се извършва от ръководителите на курса съвместно с участниците в него
  • Членовете на екипите оценяват работата на всеки от екипа индивидуално

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курса "Споделяне на знания и работа в екип" е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.