Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс Бизнес умения с Академията на PwC“

Успешните софтуерни инженери притежават не само солидни технически умения, но и разбират как точно оперира бизнесът и каква е тяхната роля за неговия успех. За да подготвим курсистите в „Софтурената академия на Телерик“ за реалната работна среда, която ги очаква, през сезон 2015 стартираме нов курс по развиване на бизнес умения. Първият модул на обучението се проведе през юни и юли 2015 г., а втората част стартира от 4 ноември 2015 г. и ще е с продължителност 3 месеца. Обучението цели да запознае начинащите софтуерни инженери с организацията, средата и стратегията на един бизнес и да им помогне да развият ключови бизнес умения и лидерски качества. 

Обучението ще провежда от Академията на PwC - инициатива на консултантската компания PwC, и е изцяло на английски език. Курсът се предлага само за обучаващите се присъствено участници в „Софтуерната академия на Телерик“.


За кого е предназначен курсът?

Вторият модул на курса по бизнес умения с Академията на PwC започва на 4 ноември 2015 г. и е насочен за курсистите, обучаващи се присъствено в  „Софтуерната Aкадемия на Телерик“.


Какво ще научите от курса „Бизнес умения с Академията на PwC“?

„Бизнес умения с Академията на PwC“ ще покрие седем основни теми, които ще помогнат на начинаещите софтуерни инженери да развият ценни за тях бизнес и личностни умения. Темите включват:

  • Основи на бизнеса
  • Асертивна комуникация, работа в екип, вземане на решения, управление на времето и приоритизиране
  • Баланс между нуждите на бизнеса и ИТ експертизата
  • Лидерски умения
  • Финанси за не-финансисти
  • Управление на проекти със SCRUM
  • Бизнес ефективност и бизнес умения за напреднали
  • Бизнес ефективност чрез предприемачество и иновативно мислене


Оценяване и сертификати


Курсистите, посещавали редовно първия модул на курса, ще получат сертификат за участие от Академията на PwC. 

Курсистите, класирани за втория модул, трябва да са посетили поне 60 учебни часа от обучението, да участват в представяне на казус и да подготвят екипен проект в края на обучението. Успешно завършилите втория модул ще получат сертификат за завършено обучение от Академията на PwC.


Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курса „Бизнес умения с Академията на PwC“ е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново