Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Учебна програма на курс „Качествен програмен код  - част 2“

Тема Разписание

Въведение в курса/Защитно програмиране

12 април 2017 г.

Бързодействие и оптимизиция на кода

19 април 2017 г.

Рефакториране и дебъгване на кода

21 април 2017 г.

Основи на софтуерното инженерство

24 април 2017 г.

Инструменти за разработка/Основи на осигуряване на качеството

26 април 2017 г

Q&A сесия

28 април 2017 г

Изпит

4 май 2017 г.

Ключови думи: програма, курс, качествен код, учебна програма, качествен програмен код