Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Архив учебни материали по Качествен програмен код - видео, презентации, проекти (2010-2012)

В настоящата секция съхраняваме полезни лекции, видео, проекти и други материали от курса "Качествен програмен код" (КПК), които са ни останали в наследство от старите издания на курса, които сме водили през годините в академията и по университетите. Съхранили сме ги като архив, защото считаме, че могат да са полезно допълнение към курса.

Разгледайте учебните материали от курса по качествен програмен код, който се проведе през април 2013 г.

Видео материали по КПК - архив 2011-2012


Демо и курсови проекти


Архив презентации и учебни материали (2010-2012)

Лекции Файлове
Представяне на курса. Въведение в качествения програмен код
Основи на софтуерното инженерство
Именуване на идентификаторите в кода
Висококачествени класове и методи
Правилно използване на променливи, данни, изрази и константи.
Използване на конструкции за управление, условни конструкции и цикли
Правилно форматиране на кода. Документация на кода и коментари
Осигуряване на качеството на софтуера. Тестване и дебъгване. Unit testing. Test-driven development
Защитно програмиране и изключения. Оптимизация и настройка на кода. Интеграция на кода. Преработка на съществуващ код (refactoring)
Инструменти за разработка
Тест върху изучавания до момента учебен материал
Курсов проект: задание, насоки и дискусии

Архив проекти по КПК (2010-2012)

Курсовите проекти са част от задължителните изпити, необходими за успешно завършване на обучението в курса  "Качествен програмен код". Архивът може да ви помогне да се ориентирате за сложността на проектите, давани минали години.

Входящи проекти

Финални проекти

Студентите, изпратили входящ проект, получават финален проект, на същия език за програмиране, н който са писали в началото на курса. Моля спазвайте разпределението по проекти.

Ключови думи: архив, учебни материали, презентации, демонстрации, видео, проекти, домашни, качествен код, качествен програмен код, курс