Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „Качествен програмен код - част 1“

High-Quality Programming Code

В първия от серията курсове по качествен програмен код ще се запознаете с фундаменталните принципи и практики за изграждане на висококачествен софтуер. Обучението акцентира върху качеството на сорс кода. Ще овладеете основните практики за писане на качествен код, правилно форматиране, наименоване на променливи, качествени класове и методи, документация на кода и др

Кога и как можете да се запишете?

Курсът стартира на 8 март 2017 г. Регистрацията приключи.


Присъствено обучение

За да посещавате курса присъствено, трябва да сте участник в програмата Софтуерна Телерик Академия и да сте преминали преди това успешно курсовете: „C# основи“, „C# за напреднали“,  и „Компонентно тестване със C#“.

Онлайн обучение и ускорени направления

За да се включите в курсa онлайн, е необходимо да сте преминали успешно курс "Компонентно тестване със C#". Регистрацията за онлайн участие приключи.


Гледайте видео


Изисквания за участие в курса „Качествен програмен код - част 1“

 • Успешно преминат курс „C# основи“ (или владеене на учебния материал от него)
 • Успешно преминат курс „C# за напреднали“ (или владеене на учебния материал от него)
 • Успешно преминат курс „Обектно-ориентирано програмиране (ООП)“ (или владеене на учебния материал от него)
 • Успешно преминат курс „Компонентно тестване със C#
 • Технически английски език (начално ниво)
 • Сериозно отношение към учебния процес и силна мотивация за обучение

Какво ще научите от курса „Качествен програмен код - част 1“?

В рамките на обучението ще дефинираме фундаментални принципи за писане на качествен програмен код. Ще получите препоръки за писане на качествени методи и класове, правилно именоване на променливите, документиране на кода и др. 

По време на курса „Качествен програмен код - част 1“ ще научите:

 • как да пишете качествен код

 • как да пишете качествени методи и класове

 • как да изготвяте документация за вашия код

 


Препоръчителна литература

 • The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master by Andrew HuntDave Thomas, ISBN 978-0-2016-1622-4, https://pragprog.com/book/tpp/the-pragmatic-programmer
 • Code Complete, 2nd Edition, Steve McConnell, ISBN 0735619670, http://www.cc2e.com
 • Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts, ISBN 0201485672, http://martinfowler.com/

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курсoвете по качествен програмен код е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново