Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Курс „Шаблони за дизайн“

Design Patterns

Курсът по шаблони за дизайн (Design Patterns) ще завърши серията от курсове, отнасящи се до писането на качествен програмен код. Обучението ще ви помогне да започнете да пишете по-структуриран и „разкачен" код, който е тестваем и лесно може да се надгражда в бъдеще. Ще разгледаме най-важните шаблони за дизайн от трите основни категории (creational, structural, behavioral) и също така ще обърнем внимание на Dependency Injection подхода в комбинация с IoC контейнери.

Кога и как можете да се запишете?

За да се включите в курсa, е необходимо да сте преминали успешно курсовете „Компонентно тестване със C#", „Качествен програмен код - част 1“ и „Качествен програмен код - част 2“. Регистрацията за курса приключи.

Гледайте видео


Изисквания за участие в курса "Шаблони за дизайн"


Какво ще научите от курса „Шаблони за дизайн“?

В рамките на обучението ще дефинираме основни подходи и концепции за разботка на структуриран и лесно надградим код. Ще получите препоръки как и кога да използвате различните шаблони за дизайн. 

По време на курса „Шаблони за дизайн“ ще научите:

  • Какво представляват SOLID принципите и как да ги спазвате
  • Кои са най-често използваните шаблони за дизайн и как и кога да ги прилагате

  • Какво представлява dependency injection и как да го прилагате използвайки IoC контейнери


Препоръчителна литература

  • Dependency Injection in .NET, By: Mark Seemann, 2011
  • Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, By The Gang of Four, 1994
  • Patterns of Enterprise Application Architecture, Martin Fowler, 2002

Официална дискусионна група (форум на курса)

Официалната дискусионна група на курсoвете по шаблони за дизайн е отворена за вашите въпроси, дискусии и обратна връзка.


Какво ново