Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Програмиране - направление

Programming Track

Направлението по програмиране е отличен старт за всеки, който желае да се развива в сферата на софтуерното инженерство. Обучението представлява поредица от курсове и уроци по програмиране и е отлично начало за хора, които не са разработвали софтуер или имат сравнително малко опит.

Обученията са изключително полезни и за софтуерни инженери, които желаят да доразвият уменията си, като повишат ефективността и качеството си на работа, независимо от езика за програмиране, който ползват.
Уроците по програмиране могат да се взимат онлайн - след регистрация или присъствено - като част от Софтуерната Телерик Академия.


Какво ще научите от курсовете по програмиране?

Курсовете по програмиране в Академията предоставят базови знания и умения по програмиране с езика C#, писане на програмен код, качество на кода и автоматизирано тестване, обектно-ориентирано програмиране (ООП), структури от данни и алгоритми.

Уроците развиват логическото мислене и практическите умения за решаване на задачи. Те служат за основа за по-нататъшно ви развитие в областта на разработката на софтуер, софтуерното инженерство и софтуерните технологии.

Специалности

Завършвайки успешно поредицата от обучения по програмиране, вие можете да специализирате по едно от следните направления:


Изпити и сертификати

В края на всеки курс провеждаме изпит. Успешното му преминаване ви дава възможност да продължите напред и да се борите за сертификат.

Сертификати ще получат най-добрите курсисти от всяка от посочените специалности. За да сте сред шампионите на Телерик Академия, необходимо е да предавате в срок всички поставени домашни, да преминете успешно серия от изпити и курсови проекти. Пълните изисквания за получаване на сертификат от Софтуерната Телерик Академия можете да намерите тук.


Какво ново