Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Свалете безплатно нашите лекции, презентации и обучителни материали

Лекции Файлове
Представяне на курса Course Introduction.pptx
Въведение в .NET Framework
NET Framework Overview.pptx
Преглед на езика C# - Част I C# Language Overview - Part I.pptx
Преглед на езика C# - Част II C# Language Overview - Part II.pptx
Обектно-ориентирано програмиране със C# Object-Oriented Programming with CSharp.pptx
Бази данни, SQL и MS SQL Server
LINQ и ADO.NET Entity Framework
Увод в уеб технологиите
Прототип на уеб потребителски интерфейс - Пример
ArtGallery-Web-UI-Prototype-Example.rar
ASP.NET - основи , архитектура, уеб контроли
ASP.NET - свързани на данни
ASP.NET – бази данни и управление на състоянието
Контроли за валидация, потребителски контроли и  Master страници
ASP.NET AJAX - аутентикация и оторизация
Практически проект - Демо - Част I
Практически проект - Демо- Част II Watch the video