Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Осигуряване качеството на софтуера и автоматизирано тестване - направление

Software Quality Assurance and Test Automation Track

Основната цел на направлението е да даде отправнa точка на бъдещите QA инженери в организацията на цялостния QA процес. Получените знания и умения ще ги подготвят за максимално покритие на случаи за кратък период от време – нещо, което често се случва в практиката на QA инженерите.  

Приоритизацията и разпределението на ресурсите, както и добрите практики при автоматизираното тестване са сред основните умения, които курсистите ще усвоят. Освен теоретичен материал, обучението включва и практически упражнения.

Направлението е подходящо за хора, които имат желание да се развиват в сферата на осигуряване контролa на качеството (QA) и имат начални познания по програмиране и разработка на софтуер.

След успешно преминаване на курса участниците са напълно подготвени да се включат в реален проект и да спомогнат за подобряване качеството на софтуера във всички негови аспекти.

Курсът е отворен за участниците от „Софтуерната академия на Телерик“. Всички останали желаещи да научат повече за осигуряване качеството на софтуера и автоматизираното тестване могат да гледат видео лекциите. 


Осигуряване качеството на софтуера - програма

Курс Стартова дата

Software Quality Assurance

9 ноември 2015 г.

 

Какво ново