Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Учебна програма на Cloud Development курса

 1. Представяне на курса

  Представяне на курса по разработка на cloud приложения - цели на курса, учебна програма, преподавателски състав, проекти, изпити, оценяване, сертификати

 2. Въведение в cloud технологиите

  Въведение в cloud технологиите и cloud платформите за разработка на софтуер, разпределени приложения, SOA архитектури, cloud приложения, cloud архитектури, IaaS, PaaS, SaaS

 3. Публични cloud платформи. Архитектури за cloud приложения

  Преглед на публичните cloud инфраструктури, платформи и услуги: Google App Engine (GAE), Windows Azure, Amazon Web Services (AWS), Heroku, Cloudfoundry, Force.com AppForce, Database.com, Rackspace, AppHarbor, CloudBees, CloudSwing и други

  Архитектури за cloud приложения, изграждане на front-end в cloud среда, бизнес логика в cloud среда, cloud-базирани back-end технологии

 4. Google App Engine (GAE)

  Google App Engine (GAE) – архитектура, ценова политика, услуги

  GAE backends, datastores (high-replication datastore /HRD/, master-slave datastore, BlobStore, Cloud Storage), MapReduce API, Channel API, Task Queues

  Разработка и деплоймънт на примерно приложение върху Google App Engine (GAE)

 5. Amazon Web Services (AWS)

  Amazon Web Services (AWS) – архитектура, ценова политика, услуги

  Amazon EC2, Amazon SimpleDB, Amazon RDB (MySQL / Oracle), Amazon S3, Amazon EBS, Amazon SQS, Amazon CloudFront, Amazon ElastiCache, Amazon Route 53, Amazon SES

  Разработка и деплоймънт на примерно приложение върху Amazon AWS

 6. Windows Azure

  Windows Azure – архитектура, ценова политика, услуги

  Windows Azure Compute (Web role, Worker role, VM role), Azure storage (Azure Tables, Azure Queues, Azure Blobs), SQL Azure, Azure CDN, Azure Cache

  Разработка и деплоймънт на примерно приложение върху Windows Azure

 7. AppHarbor

  AppHarbor .NET platform cloud – архитектура, ценова политика, услуги

  Appharbor instances and workers, Cloudant (Apache CouchDB), MongoHQ (MongoDB), 
  Shared SQL Server, MySQL Shared,  Memcacher, Mailgun

  Разработка и деплоймънт на примерно приложение върху AppHarbor

 8. PHP Fog

  PHP Fog (cloud for PHP applications) – архитектура, ценова политика, услуги

  PHP Fog облаци и приложения. Създаване на облак и приложение, инсталиране на PHP frameworks и PHP applications, работата със сорс кода през Git, използване на добавки (MongoHQ, Mailgun, Blitz, IronWorker, IronMQ и други)

  Разработка и деплоймънт на примерно приложение върху PHP Fog

 9. Нерелационни cloud бази данни

  Нерелационни бази данни за cloud среда: Amazon SimpleDB, App Engine Datastore, Azure Tables, CouchDB, MongoDB и Redis

 10. Релационни бази данни в cloud среда

  Релационни бази данни в cloud среда: Amazon RDB (for MySQL and Oracle) и SQL Azure

 11. Cloud услуги за съхранение на обемни данни

  Услуги за съхранение на обемни данни и файлове: Amazon S3, App Engine Blobstore, Google Cloud Storage, Azure Blobs

 12. Други cloud услуги

  Опашки (Amazon SQS, Google Task Queues, Azure Queues), нотификационни услуги (Amazon SNS, Windows Push Notifications), Email услуги, CDN (content delivery networks) и други

 13. Изграждане на цялостно cloud приложение - демонстрация

  Изграждане на цялостно приложение за cloud – практическа демонстрация на живо. Архитектура. Изграждане на back-end частта (database + data storage). Изграждане на бизнес логика (REST услуги). изграждане на front-end (HTML5 клиент + JavaScript + AJAX). Деплоймънт в публичен cloud.

 14. Тест върху целия учебен материал – програмиране в cloud среда

  Тестът ще бъде теоретичен и ще обхваща целия изучаван до момента учебен материал от курса.

 15. Работа върху практическия проект – консултации

  Консултации по практическите курсови проекти за изграждане на cloud-базирани приложения.

 16. Защита на практически проект

  Курсистите защитават своите практически cloud проекти на живо пред преподавателите от курса, обясняват как работят и имплементират допълнителна функционалност на живо.