Telerik Academy

Сподели тази страница

Всички курсове за студенти

Cloud Development курс - учебни материали

Свалете безплатно нашите лекции, презентации и учебни материали

Лекции Файлове
Представяне на курса
Въведение в cloud технологиите
Преглед на публичните cloud платформи
Google App Engine (GAE)
Amazon Web Services (AWS)
Windows Azure
AppHarbor
PHP Fog
Нерелационни бази данни (NoSQL cloud databases)
Релационни бази данни в cloud среда
Услуги за съхранение на обемни данни и файлове
Други облачни услуги
Изграждане на цялостно cloud приложение - демонстрация (архитектура, изграждане на back-end частта, изграждане на бизнес логика в cloud среда, REST услуги, постраяване на HTML5 клиент)
Тест върху целия учебен материал
Практически проект - задание